Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

godlo polski

 

Gmina Trzeszczany w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. Całkowita wartość zadania w 2023 r. wynosi 295 000 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania wynosi 236 000zł, udział środków własnych gminy wynosi 59 000zł.
Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia osobom spełniającym warunki przyznania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Pomoc udzielana jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/