Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji

Formularz zgłaszania uwag

Gminny program rewitalizacji

Zał. 1 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych - mapa 2.pdf

Zał. 1 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych - mapa 1.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzeszczany o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzeszczany na lata 2024-2030

Zarządzenie Wójta Gminy Trzeszczany w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

Informacja o trwającym naborze kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Trzeszczany

Uzasadnienie do Uchwały

Załącznik Nr 1 Regulamin Komitetu Rewitalizacji

Załącznik Nr 2 Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.docx

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Trzeszczany

Protokół z przeprowadzonych w ramach konsultacji czynności

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Trzeszczany w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Trzeszczany

Formularz karty przedsięwzięcia rewitalzacyjnego .doc .pdf

Zapraszenie do zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Zaproszenie do wypełnienia ankiety konsultacyjnej do Gminnego Programu Rewitalizacji

Ankieta do pogłębionej diagnozy Gminny Program Rewitalizacji *.docx  *.pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Trzeszczany

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Trzeszczany w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Uzasadnienie

Formularz uwag wer. pdf  wer.docx

Formularz ankiety wer. pdf  wer. docx

Zarządzenie Nr 77/2023 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji

UCHWAŁA Nr LXI/344/2023 RADY GMINY TRZESZCZANY z dnia 15 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji na lata 2021-2030

Obwieszczenie o podjęciu Uchwały Nr LXI/344/2023 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 15 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.

Uchwała Nr LVI.321.2023 Rady Gminy Trzeszczany w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Trzeszczany


Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Trzeszczany w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Trzeszczany 

Ankieta konsultacyjna

Formularz konsultacyjny


Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Trzeszczany w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Trzeszczany.

Obwieszczenie

Załącznik 1. Obszar zdegradowany Gminy Trzeszczany

Załącznik 2. Obszar rewitalizacji Gminy Trzeszczany

Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Trzeszczany

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/