Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie Postanowienia Nr 252/2024 Komisarza Wyborczego w Zamościu I  z dnia
22 kwietnia 2024 r.  w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2024-2029 , w celu złożenia ślubowania przez radnych Rad Gmin/Miejskich/Rady Miasta Zamość, wójtów/burmistrzów/ Prezydenta miasta Zamość wybranych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. informuję, że Komisarz Wyborczy w Zamościu I wyznaczył termin sesji na dzień  6 maja 2024 r. (poniedziałek).

      Wykonując Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu I, działając na podstawie § 3 w/w Postanowienia wyznaczam:

- miejsce pierwszej sesji: sala konferencyjna Urzędu Gminy Trzeszczany, Trzeszczany Pierwsze 194
 
- godzina rozpoczęcia sesji: 1100


   W załączeniu dołączam porządek obrad pierwszej sesji Rady Gminy ustalony Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zamościu I

Postanowienie Komisarza Wyborczego wraz z porządkiem obrad

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/