Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Informuję, że w dniu 23 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przedstawienie skargi z dnia 25 kwietnia 2023 r. na byłego Wójta Gminy Trzeszczany
Stanisława Czarnotę.

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie posiedzenia.

 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


             Przewodnicząca
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

              Krystyna Prystupa

 

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/