Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 maja 2023 r. (środa) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2022
- przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia
24 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Trzeszczany za 2022 rok
- rozpatrzenie sprawozdań finansowych,
- rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium.
4.Sprawy różne.
5.Zakończenie posiedzenia.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Michał Panas

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/