Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Informuję, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. (środa)  o godz. 7.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przedstawienie Petycji  z dnia 25 marca 2023 r. o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego  i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.

4. Przedstawienie wniosku Radnego Rady Gminy Łysiaka „o powołania Komisji Problematycznej Rady Gminy Trzeszczany w celu wnikliwego zbadania umowy mianowania na nauczyciela Pana Pachlę”.

5. Apel w sprawie obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie posiedzenia.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. jest


                                                                                                                      Przewodnicząca
                                                                                                      Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                                                                    Krystyna Prystupa

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/