Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 maja 2021 r. (piątek) o godz. 08.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się połączone posiedzenie

Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych i Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Omówienie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
4.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli likwidacji Związku Gmin Ziemi
Hrubieszowskiej.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dopłat dla grup
odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
7.Sprawy różne.
8.Zakończenie posiedzenia.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/