Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się wspólne posiedzenie:

1. Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych
2. Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
4. Komisji Rewizyjnej
5. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zmiany w budżecie gminy na 2020 r.
4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5.Przedstawienie projektu budżetu Gminy Trzeszczany na 2021 r.
- dyskusja i wnioski.
6. Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 r.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu /-/ Jan Prystupa

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa /-/ Henryk Gałka

Przewodnicząca Komisji Oświaty /-/ Paulina Drewniak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej /-/ Michał Panas

Przewodnicząca Komisji Skarg /-/ Krystyna Prystupa

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/