Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Urząd Gminy

Sprawy podatkowe i gospodarka odpadami

Deklaracje i informacje podatkowe

Formularze do pobrania i druku

deklaracja  o wysokości opłaty za odpady komunalne
doc       pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych
doc       pdf
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

               pdf

Uchwała w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2024

Uchwała w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2023

Uchwała w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2022

Uchwała w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2021 

Uchwała w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2020 

Stawka podatku rolnego na 2024 rok 

Stawka podatku rolnego na 2023 rok 

Stawka podatku rolnego na 2022 rok 

Stawka podatku rolnego na 2021 rok

 

Wniosek o preferencyjny zakup węgla

doc    pdf

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

doc      pdf

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

             pdf

Sprawy  zagospodarowania przestrzennego i gospodarki komunalnej

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
doc      pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania 
doc     pdf
Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew
doc     pdf
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej
doc     pdf

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie aktu USC
doc     
Wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia
             pdf
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
             pdf
Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
doc      pdf
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego
              pdf
Wniosek do kierownika USC o zmianę imienia lub nazwiska
              pdf
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
              pdf
Prośba o zorganizowanie jubileuszu pożycia małżeńskiego
              pdf
Wniosek o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie/Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні
              pdf
Ewidencja działalności gospodarczej
Oświadczenie o sprzedaży za rok ubiegły
             pdf
 
Formularz CIDG-1
             pdf
Wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie leczenia odwykowego
doc     pdf
 
 
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe radnego 
rtf         pdf

Oświadczenie majątkowe wójta/burmistrza/prezydenta

rtf         pdf

Rolnictwo
Wniosek o oszacowanie strat w gospodarstwie rolnym
             pdf 
Załącznik do wniosku (dotyczy tylko posiadaczy zwierząt)
             pdf

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/