Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Spis treści

Usunięcie z porządku obrad pkt. 4.

Dodanie do porządku obrad punktu rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXII/349/2023 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 20 października 2023r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Trzeszczanach Parafii Rzymskokatolickiej w Trzeszczanach na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2023 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trzeszczany z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXII/349/2023 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 20 października 2023r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Trzeszczanach Parafii Rzymskokatolickiej w Trzeszczanach na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/