Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Spis treści

Usunięcie z porządku obrad pkt. 10.

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Przyjęcie protokołu Nr LVI/2023 z sesji Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 30 maja 2023 r.

Przyjęcie protokołu Nr LVII/2023 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 14 czerwca 2023 r.

Przyjęcie protokołu Nr LVIII/2023 z sesji Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 23 czerwca 2023 r.

Przyjęcie protokołu Nr LIX/2023 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 31 lipca 2023 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2023 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzeszczany w 2024 roku

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Mołodiatycze

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych na 2024 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego na 2024 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2024 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzeszczany na 2024 rok

 

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/