Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Spis treści

Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji ds. Klubów Seniora Rady Gminy Trzeszczany

Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Trzeszczany

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Trzeszczany 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu z przeznaczeniem na budowę chodników

Uchwała w sprawie dofinansowania w 2020 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzeszczany

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany na 2020 rok

Przyjęcie protokołu Nr XVI/2019 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r.

Przyjęcie protokołu Nr XV/2019 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 listopada 2019 r.

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/