Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Spis treści

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Przyjęcie protokołu Nr XXI/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 lipca 2020 r.

Przyjęcie protokołu Nr XXII/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 sierpnia 2020 r.

Przyjęcie protokołu Nr XXIII/2020 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 sierpnia 2020 r.

Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzeszczany na rok szkolny 2020/2021

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzeszczany

Uchwała w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2020 rok

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Trzeszczany

Uchwała w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym

Uchwała w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Trzeszczany

 

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/