Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Spis treści

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzeszczany 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Trzeszczany na lata 2024- 2030

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2024 rok

Przyjęcie Protokołu Nr LXIV/2023 z sesji Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 11 grudnia 2023 r

Przyjęcie Protokołu Nr LXIII/2023 z sesji Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 30 października 2023 r

Przyjęcie Protokołu Nr LXII/2023 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Trzeszczany odbytej w dniu 20 października 2023 r

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Dodanie do porządku obrad punktu: informacja wójta gminy o działalności między sesjami i sprawach bieżących

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/