Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Spis treści

Dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Przyjęcie protokołu Nr XLV/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 października 2022 r

Przyjęcie protokołu Nr XLVI/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 08 listopada 2022 r.

Przyjęcie protokołu Nr XLVII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 listopada 2022 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzeszczany w 2023 roku

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok

 

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/