Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Spis treści

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu Nr LIII/2023 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 17 marca 2023 r

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Trzeszczany za rok 2022

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu realizowanego przez Gminę Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2023 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do Sojuszu pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/151/2021 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniającą Uchwałę Nr XVIII/127/2000 Rady Gminy w Trzeszczanach z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/152/2021 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniającą Uchwałę Nr XVI/127/2016 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie odwołania Pana Stanisława Czarnoty byłego Wójta Gminy Trzeszczany ze składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Hrubieszowie

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Rady Gminy Trzeszczany do składu osobowego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Hrubieszowie

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Trzeszczany do Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania oraz wskazania osoby reprezentującej Gminę Trzeszczany w Stowarzyszeniu

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi. (Skarga przekazana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie z datą wpływu 7.03.2023 r.)

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi. (Skarga przekazana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu z datą wpływu 3.03.2023r.)

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi. (Skarga z datą wpływu 7.03.2023 r.)

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi. (Skarga przekazana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu z datą wpływu 8.09.2022 r.)

 

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/