Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Spis treści

Usunięcie z porządku obrad pkt 4.

Dodanie do porządku punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2022 rok

Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzeszczany z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2022 r.

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Trzeszczany z wykonania budżetu za 2022 rok

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy wygaśnięcia/wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na byłego Wójta Gminy Trzeszczany 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na byłego Wójta Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na radnego Rady Gminy Trzeszczany

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na sołtysa wsi Nieledew.

Głosowanie nad wnioskiem Radnego w sprawie powołania komisji problematycznej.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2023 rok.

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/