Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

W dniu 28 września 2014 roku w Trzeszczanach miała miejsce doniosła uroczystość: Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzeszczanach połączony z nadaniem Sztandaru jednostce i otwarciem świetlicy.

Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w intencji strażaków i ich rodzin koncelebrowana przez kapelana strażaków ks. Romana Karpowicza oraz proboszcza parafii Trzeszczany ks. Grzegorza Hałasa. Po mszy pododdziały oraz zaproszeni goście i mieszkańcy, przy dźwiękach orkiestry dętej z Grabowca, przeszli na plac przy świetlicy wiejskiej. Wszystkich zgromadzonych powitał Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Trzeszczanach i jednocześnie Wójt Gminy Trzeszczany Pan Mirosław Kutera. Rys historyczny OSP Trzeszczany przedstawił prezes jednostki druh Henryk Gałka.
Po ceremonii wbijania pamiątkowych gwoździ w drzewiec kapelan strażaków ks. Roman Karpowicz poświęcił nowy sztandar jednostki OSP Trzeszczany. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP sztandar przekazał Prezes Zarządu Wojewódzkiego druh Marian Starownik

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznaczeń. Otrzymali je:
ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU SZTANDAR
OSP Trzeszczany
ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU
Henryk Gałka
MEDAL HONOROWY im. Bolesława Chomicza
Antoni Poterucha
MEDAL ZŁOTY
Zając Czesław
Gałka Adam
Wilk Zbigniew
Wilk Piotr
Fusiara Tadeusz
Dyjak Bogusław
Baj Marek
MEDAL SREBRNY
Kuśmirek Stanisław
Lewczuk Stanisław
Gałka Tomasz
Pomiankiewicz Tomasz
Sobczuk Rafał
MEDAL BRĄZOWY
Gabryś Maciej
STRAŻAK WZOROWY
Kunicki Mieczysław
Smyrak Artur
Wiązanka Patryk
Wiązanka Dominik
Gabryś Marcin

 

ODZNACZENIA - WYSŁUGA LAT
1.Łukiewicz Feliks - 65 lat
2.Gałka Henryk - 50 lat
3.Dyjak Mieczysław - 50 lat
4.Wańczyk Edward - 45 lat
5.Dyjak Bogusław - 45 lat
6.Brzuchala Roman - 40 lat
7.Talar Jan - 40 lat
8.Poterucha Antoni - 35 lat
9.Zając Czesław - 35 lat
10.Zając Roman - 35 lat
11.Łaciński Wiesław - 35 lat
12.Błazucki Stanisław - 35 lat
13.Wilk Zbigniew - 35 lat
14.Ligas Stanisław - 35 lat
15.Gabryś Zygmunt - 30 lat
16.Baj Marek - 30 lat
17.Wilk Piotr - 20 lat
18.Gałka Adam - 10 lat
19.Gałka Tomasz - 10 lat
20.Sobczuk Rafał - 10 lat
21.Pomiankiewicz Tomasz - 10 lat
22.Gabryś Maciej - 5 lat
23.Gabryś Marcin - 5 lat
24.Smyrak Artur - 5 lat
25.Kunicki Mieczysław - 5 lat

Następnym punktem uroczystości było otwarcie świetlicy i jej poświęcenie przez ks. Grzegorza Hałasa proboszcza parafii Trzeszczany. Goście poproszeni przez Wójta Gminy Pana Mirosława Kuterę zwiedzili odremontowany obiekt.
Spośród zaproszonych gości głos zabrali m.in.: prezes Zarządu Wojewódzkiego i wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP a jednocześnie Wicewojewoda Lubelski Pan Marian Starownik, z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Gustaw Włodarczyk i Komendant Powiatowy PSP bryg. Piotr Kierepka, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Tomasz Zając, Płk. Pożarnictwa Pan Mieczysław Skiba, Starosta Powiatu Hrubieszowskiego Pan Józef Kuropatwa, Burmistrz Miasta Hrubieszów Pan Tadeusz Garaj, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Hrubieszowskiego Pan Stanisław Sitarz, Nadleśniczy LP Nadleśnictwa Strzelce Pan Mariusz Nagadowski oraz Wójt Gminy Trzeszczany Pan Mirosław Kutera. Wszyscy występujący przekazywali na ręce Prezesa OSP Trzeszczany druha Henryka Gałki życzenia i podziękowania za ofiarną służbę.
Prezes przekazał na zakończenie podziękowania dla wszystkich ofiarodawców, sponsorów i gości.
Przed świetlicą posadzono sadzonki drzew przekazane w darze od Nadleśnictwa Strzelce.
Ostatnim punktem uroczystości była część artystyczna, w której wystąpiła orkiestra dęta z Grabowca, zespół „Ostrowiacy” wraz z kapelą, zespół działający przy Klubie Seniora „Pojednanie” oraz kapela ludowa z Grabowca. Wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek grochówką strażacką przygotowaną przez strażaków z Turkowic.

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzeszczanach serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości 100-lecia Jednostki. Szczególne podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Trzeszczany Pana Mirosława Kutery za nieocenioną pomoc i zaangażowanie.

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/