Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Ochotnicza Straż Pożarna w Mołodiatyczach

Adres: Mołodiatycze 84
22-554 Trzeszczany

Skład zarządu:

Łukasz Kaliniak - Prezes
Dawid Zając - Naczelnik
Krzysztof Jóźwiak - Sekretarz
Marcin Paszek - Skarbnik
Ewa Kot - Gospodarz
Tomasz Folusz - kierowca mechanik

Adrian Grandys - kierowca mechanik 

Historia OSP Mołodiatycze

Strażacy z OSP Mołodiatycze wraz z pocztem sztandarowym. Lata osiemdziesiąte.W 1949 roku wieś Mołodiatycze liczyła 140 numerów o zwartej zabudowie. Wszystkie budynki zbudowane były z drewna i kryte były strzechą słomianą, a więc były to konstrukcje łatwopalne, co powodowało częste straty na skutek pożarów. Wówczas na jednym z zebrań wiejskich padła inicjatywa od mieszkańców aby powołać do życia jednostkę ochotniczej straży pożarnej. W czerwcu 1949 roku w Mołodiatyczach powstała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej licząca 15 członków z następującym składem zarządu: Prezes - Lis Piotr Naczelnik - Poninkiewicz Jan Sekretarz - Lis Stanisław. Skarbnik - Sobczuk Mieczysław Gospodarz - Mrugała Mikołaj zdjęcie z 1985 roku Od tego czasu już jako zorganizowana grupa brała udział w gaszeniu pożarów we wsi. W 1951 roku Powiatowa Komenda Straży w Hrubieszowie przydzieliła jednostce sikawkę ręczną i kilka odcinków węży gaśniczych. Również w tym roku zaczęto gromadzić materiały na budowę drewnianej remizo-świtlicy.

W 1952 roku Urząd Gminy w Mołodiatyczach przydzielił z Państwowego Funduszu Ziemi plac pod budowę Strażacy z OSP Mołodiatycze wraz z pocztem sztandarowym. Lata osiemdziesiąte.remizo-świetlicy, której budowę ukończono w roku następnym. Wykończono jedynie garaż na sprzęt, świetlica nie została wykończona ponieważ wówczas zaczęto budować typowe remizo-świetlice z materiałów ognioodpornych. W 1958 roku drewniany budynek remizo-świetlicy został sprzedany za 14 tysięcy złotych i za uzyskane pieniądze zostały zakupione materiały budowlane na budowę nowej, murowanej siedziby straży w Mołodiatyczach. W latach 1959-60 trwała budowa nowego budynku remizo-świetlicy, który po ukończeniu służy mieszkańcom wsi jako ośrodek kultury. W 1960 roku nastąpiła również modernizacja sprzętu gaśniczego w postaci wymiany sikawki ręcznej na motopompę typu M-800. Rok 1961 był niezwykle ważnym w dziejach Jednostki. W roku tym przystąpiono do budowy 6 naturalnych zbiorników wodnych, zgodnie z hasłem Komendy Głównej Straży Pożarnych "W każdej wsi woda do celów gaśniczych". Jednostka wywiązała się z tej idei znakomicie zajmując pierwsze miejsce w konkursie ogłoszonym na to hasło, za co uzyskuje nagrodę w postaci samochodu typowo gaśniczego. Na przestrzeni lat jednostka brała czynny udział w wielu zawodach pożarniczych na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju, uzyskując czołowe miejsca. W 1965 roku w dowód uznania dla jednostki OSP za wkład pracy włożonej na odcinku rozbudowy szeregów OSP, budowy remizo-świetlicy, zapobiegania pożarom dokonuje się wymiana wozu bojowego na typ GSBM. 35-lecie istnienia jednostki obchodzone było w 1983 roku i z tej okazji oraz w dowód uznania mieszkańcy wsi przy pomocy środków z Banku Spółdzielczego w Trzeszczanach ufundowali sztandar, który został wręczony na uroczystości obchodów jubileuszu 35-lecia. W 1984 roku za całokształt działalności na rzecz rozwoju kultury w środowisku wsi Mołodiatycze oraz za godną i zaangażowaną pracę społeczną w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Mołodiatyczach Naczelnik druh Poninkiewicz Jan został odznaczony przez Zarząd Główny Związku OSP w Warszawie Złotym Znakiem Związku OSP. W 1999 roku uroczyście obchodzono jubileusz 50-cio lecia powstania straży pożarnej. (galeria zdjęć) Podczas polowej mszy św. odprawionej przez ks. kan. Grzegorza Świtalskiego Proboszcza Parafii w Trzeszczanach poświęcono sztandar. W 2000 roku Sekretarz, a zarazem kronikarz OSP w Mołodiatyczach druh Bernat Jerzy został odznaczony przez Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie Złotym Znakiem Związku OSP. Natomiast 4 maja 2003 roku Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mołodiatyczach została uroczyście odznaczona Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Jednostka ta regularnie uczestniczy w gminnych zawodach pożarniczych z licznymi sukcesami. W dniu 28 maja 2006r. strażacy zajęli IV miejsce, natomiast młodzieżowa drużyna dziewcząt zajęła III miejsce, co jest sukcesem młodych "strażaczek" W 2007 roku w zawodach pożarniczych młodzieżowa drużyna strażacka zajęła pierwsze miejsce, reprezentując jednocześnie naszą gminę na zawodach powiatowych, w których to chłopcy zajęli trzecie miejsce.

Jubilusz 70 lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mołodiatyczach

W 2021 roku przekazano na wyposażenie średni samochód bojowy Star 244. 

Dziewczęta i chłopcy z młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Mołodiatycze w 2007 roku

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/