Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

XI Zjazd Gminny Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Trzeszczanach

W dniu 23 kwietnia 2016 roku odbył się XI Zjazd Gminny Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Trzeszczanach. Wśród przybyłych gości byli kpt. Piotr Sendecki z Państwowej Straży Pożarnej, asp. sztab. Andrzej Kozielewicz Kierownik Posterunku Policji w Trzeszczanach, Michalina Kiecana Skarbnik Gminy Trzeszczany. Podczas Zjazdu podsumowano pięcioletnią kadencję dotychczasowego zarządu, Prezes ZG ZOSP RP podziękował wszystkim strażakom za dotychczasową służbę i pracę w strukturach OSP.
Gminna Komisja Rewizyjna Związku OSP RP w Trzeszczanach po złożeniu sprawozdania z działalności wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Trzeszczanach które przyjęto jednogłośnie.
Po odczytaniu uchwał XI Zjazdu ZG ZOSP RP w Trzeszczanach wybrano nowy Zarząd ZG na pięcioletnią kadencję 2016-2021.
Zarząd i Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco;

Stanisław Czarnota – Prezes Zarządu Gminnego OSP RP
Stanisław Kuśmierek-Vice Prezes Zarządu Gminnego OSP RP
Edward Gąsior – Komendant Gminny OSP RP
Krzysztof Kopczyński – Sekretarz Zarządu Gminnego OSP RP
Krzysztof Jóźwiak – Skarbnik Zarządu Gminnego OSP RP
Wiesław Maćkowski – członek Prezydium
Zygmunt Gabryś – członek Zarządu
Leszek Oleszczuk – członek Zarządu
Andrzej Jędrzejewski – członek Zarządu
Piotr Małysz – członek Zarządu
Jerzy Martyniuk – członek Zarządu
Mieczysław Puczkowski – członek Zarządu
Sławomir Stepaniuk – członek Zarządu
Natomiast komisja rewizyjna przedstawia się następująco:
Henryk Gałka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Andrzej Pirogowicz – Wiceprzewodniczący
Kazimierz Martyniuk - Sekretarz

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/