Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Rys historyczny OSP Majdan Wielki

Ochotnicza straż pożarna w Majdanie Wielkim została założona w 1928 r. przez Józefa Wasilewskiego, Edwarda Pomańca oraz dyrektora szkoły Stanisława Gierczaka. Pierwszym wyposażeniem Ochotniczej Straży Pożarnej była tzw. „sikawka ręczna” i kilka bosaków. W roku 1930 strażacy wybudowali drewnianą remizę w której był przechowywany sprzęt strażacki. W wybudowanej remizie wykonano scenę na której odbywały się przedstawienia wykonywane przez mieszkańców wsi.
Do wybuchu II wojny światowej a więc do 1939 roku OSP w Majdanie Wielkim działała w warunkach organizacyjnej samorządności, bardzo ciekawie przedstawiał się podział bojowy;
- sekcja toporników, sekcja sikawkowa, sekcja porządkowa, sekcja obsługi beczkowozów.
Niezapomnianą postacią w działalności OSP Majdan Wieki jest druh Władysław Sendłak /1916-2005/, swoją działalność rozpoczął w 1936 roku, to On był pomysłodawcą przedstawień teatralnych a przede wszystkim inicjatorem i działaczem ruchu strażackiego.
Wybuch wojny zniweczył wszystkie plany, straż działa ale decyzje podejmuje okupant. Tak było w roku 1942 kiedy hitlerowcy pacyfikują wieś Korytynę mordując partyzantów i mieszkańców wsi, nie pozwalając na gaszenie pożaru, podobna sytuacja wydarzyła się podczas pożaru wielu zabudowań we wsi Mołodiatycze gdzie z narażeniem życia ze strony okupanta ratowano rannych i ocalały dobytek. Odmienna sytuacja ma miejsce w 1943 roku, płoną zabudowania Ukraińca –kolaboranta, miejscowa straż nie śpieszy z pomocą, naczelnik straży jest aresztowany i przetrzymywany przez okupanta. Nie sposób wycenić zasług, ofiarności życia i zasług dla ratowania ojczyzny a taką ofiarnością i zasługami wykazali się druhowie strażacy z Majdanu Wielkiego.
Powojenne lata to okres odbudowy materialnej jak również organizacyjnej Ochotniczych Straży Pożarnych. Sejmik Powiatowy w Hrubieszowie w 1956 r. przekazuje pierwszą motopompę. Zaangażowanie miejscowego społeczeństwa owocuje i w roku 1975 wybudowano remizo-świetlicę z zapleczem i garażem.
W 1998 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Wielkim obchodzi jubileusz 70 lecia, na tak wspaniałej i doniosłej uroczystości wspomniano druhów strażaków którzy mieli znaczący wkład w działalności OSP, a byli to poza w/w; Tadeusz Małysz, Roman Dobosz, Józef Dubienka, Jan Smalej, Stanisław Łukasiuk, Władysław Dubienka, Mieczysław Staszewski, Marian Ostrowski, Jacek Smalej, Piotr Małysz. W tym roku jednostka otrzymała sztandar, którego poświęcenia dokonał ks Grzegorz Świtalski. W 2001 roku OSP otrzymała samochód marki Żuk z Gminy Trzeszczany, który służy druhom strażakom do chwili obecnej. Funkcje prezesa od 1991r. pełni dh Piotr Małysz.

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/