Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Uprzejmie informuję, że w dniu  6 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 8.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

2.Przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2023

- przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
- rozpatrzenie sprawozdań finansowych,

- rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

- podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium.

 4.Sprawy różne.

 5.Zakończenie posiedzenia.

    Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                                   Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                Krzysztof Mroczkowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/