Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j. t. z 2022 r.

poz. 559, z późn.zm ) zwołuję  XLIX sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu  29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Proponowany porządek obrad:

  1.Otwarcie sesji.

  2.Stwierdzenie prawomocności.

  3.Przyjęcie porządku obrad.
  4.Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/2022 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 9 grudnia 2022 r.
  5.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

  6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.

  7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok.
  8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (dotyczy 2022 r.)

  9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. (dotyczy 2023 r.)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej na rok 2023,

 1) wystąpienie Wójta w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

 2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

 3) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych

 4) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2023.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Trzeszczany na lata 2022-2028

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Trzeszczany.

14.Zapytania, interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

15.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

16.Sprawy różne.

17.Zakończenie obrad.

 

  Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2022 r. poz. 559, z późn.zm.) niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu umożliwienia udziału w pracach organów gminy.

                                                                                       
                         

                                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                       Rady Gminy

                                                                                                                  Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/