Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się wspólne posiedzenie:

1. Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych

2. Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego

3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

4. Komisji Rewizyjnej

5. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Proponowany porządek posiedzenia:

 1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

 2.Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3.Zmiany w budżecie gminy na 2022 r.

 4.Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2022.

 5.Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 r.

 6.Przedstawienie projektu budżetu Gminy Trzeszczany na 2023 r.

- dyskusja i wnioski.

 7.Strategia Rozwoju Gminy Trzeszczany na lata 2022-2028.

 8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.

 9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi rozpatrzenia skargi na niewykonywanie przez

    Wójta Gminy  Trzeszczany czynności nakazanych prawem.

10.Opracowanie planów pracy Komisji Rady Gminy.
11.Sprawy różne.
12.Zakończenie posiedzenia.

        Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022  r. poz. 559, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                     Przewodniczący Komisji Budżetu  -   Jan Prystupa   ……………………………………..                                                                                         Przewodniczącego Komisji Rolnictwa  -   Mariusz Folusz   ………………………………                                                                                     Przewodnicząca Komisji Oświaty  -   Paulina Drewniak   …………………………………                        

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/