Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Uprzejmie informuję, że w dniu  8 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz.8.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się wspólne posiedzenie:

1.Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych

2.Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego

3.Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych


Proponowany porządek posiedzenia:

 1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

 2.Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3.Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do     obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.

4.Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości    obowiązujących na terenie gminy Trzeszczany w 2023 roku

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu,  uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów  oraz rodziców.

6.Sprawy różne.
7.Zakończenie posiedzenia.

        Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                             Przewodniczący Komisji Budżetu -  Jan Prystupa                         

                                             Przewodniczącego Komisji Rolnictwa - Mariusz Folusz                                                                                                                                Przewodnicząca Komisji Oświaty  - Paulina Drewniak        

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/