Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn.zm.) zwołuję XXXVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 13 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
gruntowej na rzecz Gminy Trzeszczany.
5.Zakończenie sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z pózn.zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy

Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/