Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Informuję, że w dniu 25 marca 2021 r. (czwartek ) po posiedzeniu połączonych Komisji Rady Gminy
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.

 Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Rozpatrzenie petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. (List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów,
Senatorów, Wójtów, i Radnych Gmin w Polsce „Alarm STOP zabójczemu GMO STOP niebezpiecznej
SZCZEPIONCE” wraz z uzupełnieniem.
4.Rozpatrzenie petycji z dnia 9 lutego 2021 r. w przedmiocie opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum
Ludowego.
5.Rozpatrzenie petycji z dnia 23 lutego 2021 r. w przedmiocie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
6.Opracowanie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok.
7.Sprawy różne.
8.Zakończenie posiedzenia.

 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 


Przewodnicząca
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Krystyna Prystupa

 

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/