Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Informujemy, że od 1 lutego w Urzędzie Gminy Trzeszczany można składać wnioski o zakup paliwa stałego w preferencyjnej cenie na rok 2023.
Wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać:
• w formie papierowej bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Trzeszczany, Trzeszczany Pierwsze 194, 22-554 Trzeszczany lub pocztą,
• drogą elektroniczną przez e-PUAP (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym)
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zakup węgla kamiennego w preferencyjnej cenie do 30 kwietnia 2023 r. przysługuje osobie fizycznej w gospodarstwie domowym, które spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, a także nie zakupiła wcześniej węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie poniżej 2000 zł w ilości ustalonej w ustawie (3 tony).
W przypadku, gdy do 31 grudnia 2022 roku nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to wówczas można wnioskować o łączną ilość paliwa stałego, która pozostała do wykorzystania do limitu 3 ton. Limit ten dotyczy wyłącznie gospodarstw domowych, które były uprawnione do zakupu paliwa stałego w okresie do 31 grudnia 2022 roku.
Do ceny węgla nie wlicza się kosztów transportu węgla, z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Koszt transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosić będzie mieszkaniec.
Na rok 2023 obowiązują nowe druki wniosków, inne niż te, na których mieszkańcy wnioskowali o zakup węgla do końca 2022 r. Druk wniosku można pobrać u dołu strony lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Trzeszczany pokój Nr 13 i pokój Nr 3.
W związku z wyznaczonym przez ustawodawcę terminem, w którym podmiot wprowadzający do obrotu może sprzedawać gminom paliwa stałe tj. do 30 kwietnia 2023 r. nabór wniosków z naszej strony potrwa do 10 kwietnia 2023 r.

Wzór wniosku     doc   pdf

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/