Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Trzeszczany Pierwsze dnia 15.12.2022 r.

INFORMACJA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZAKUPU WĘGLA

 

 

Informujemy, że od 15.12.2022 r. mieszkańcy Gminy Trzeszczany mogą dokonać zakupu węgla po preferencyjnych cenach.    

Cena węgla dla mieszkańców Gminy Trzeszczany wynosi 1800,00 zł brutto/tona.

     Kwota ta stanowi koszt zakupu węgla przez Gminę od podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu w wysokości 1500,00 zł brutto/tona, oraz koszt w wysokości 300,00 zł brutto/tona, stanowiący wynagrodzenie przedsiębiorców za pomocą których Gmina Trzeszczany realizuje dystrybucję węgla, w skład którego wchodzi:

  • transport na teren Gminy z miejsca jego składowania na terytorium kraju,
  • przechowanie i nadzór nad zakupionym węglem,
  • opłata za korzystanie z placu składowego,
  • ważenie, oraz załadunek na pojazdy osób kupujących,

Gmina nie pobiera żadnych opłat związanych z dystrybucją, możliwych do pobrania zgodnie z ustawą regulującą zasady dystrybucji.

UWAGA: Koszt transportu węgla bezpośrednio do miejsca wskazanego przez osobę uprawnioną do jego zakupu, workowania czy też inne usługi związane z dostawą obciążają osobę kupującą.

      Na terenie Naszej Gminy węgiel możliwy jest  do odbioru w miejscowości Zadębce  (Usługi Transportowe HANDEL ART. ROLNO – PRZEMYSŁOWYMI Sławomir Stepaniuk, Kol. Zadębce 14, 22-554 Trzeszczany) oraz Mołodiatycze, ( P.W. PERFEKT Tomasz Olszak, Nieledew 270, 22-554 Trzeszczany) z tym, że z uwagi na obecnie panujące warunki drogowe, na  prośbę Pana Tomasza Olszaka, dostawy węgla przez tego przedsiębiorcę czasowo realizowane będą na należącym do w/w przedsiębiorcy placu składowym w miejscowości Nieledew.

     Według zapisów umowy zawartej przez Gminę z przedsiębiorcami zajmującymi
się dystrybucją węgla, będzie on  wydawany  co najmniej od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800  do 1600 – za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

     Zakupu węgla należy dokonać w siedzibie Urzędu Gminy Trzeszczany, gdzie osoby uprawnione otrzymają dowód zakupu (fakturę), którą należy opłacić w kasie Urzędu
lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Następnie należy dokonać odbioru zakupionego węgla w jednym ze wskazanych składów, które otrzymają z naszej strony informacje o osobach uprawnionych do odbioru opłaconego węgla. W przypadku wyczerpania asortymentu w jednym ze wskazanych składów, będzie możliwy jego odbiór w drugim składzie. Po wyczerpaniu asortymentu, dokonamy kolejnych zamówień, aż do całkowitego zaspokojenia Państwa zapotrzebowania.

Z poważaniem

Zastępca Wójta Gminy

Paweł Lipski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/