Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Gmina Trzeszczany złożyła zapotrzebowanie na węgiel, który będzie sprzedawać mieszkańcom po preferencyjnych cenach. Ponadto w piątek 18 listopada samorząd rozpoczął nabór wniosków na zakup surowca, a jego odbiór będzie możliwy w dwóch punktach - w Zadębcach i w Mołodiatyczach.- Węgiel ma nam sprzedać spółka PGE Paliwa z siedzibą w Krakowie, do której już złożyliśmy zapotrzebowanie i czekamy na podpisanie umowy. Ostateczna cena będzie uzależniona od kosztów transportu, ale zgodnie z ustawą nie może przekraczać 2 tysięcy złotych za tonę. Nie obejmuje ona kosztów transportu z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego, które będą pokrywać mieszkańcy - wyjaśnia zastępca wójta gminy Trzeszczany Paweł Lipski.

Wnioski w formie papierowej można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Trzeszczany, wysłać tradycyjną pocztą lub złożyć drogą elektroniczną przez e-PUAP, korzystając z kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego.

Węgiel na preferencyjnych warunkach mogły kupić osoby, które: są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego, złożą wniosek o zakup i które nie kupiły paliwa stałego na sezon grzewczy 2022 - 2023 taniej niż po 2 tysiące złotych za tonę.

Każde gospodarstwo ma prawo do zakupu węgla w dwóch transzach po 1,5 tony do 31 grudnia tego roku i po 1 stycznia 2023. W tym drugim przypadku wnioski będą przyjmowane od 1 stycznia.

By maksymalnie ułatwić zakup surowca Gmina Trzeszczany zawarła porozumienie z właścicielami dwóch składów węgla, skąd mieszkańcy będą mogli odbierać surowiec. Najpierw jednak muszą kupić węgiel w urzędzie gminy, który wyda fakturę do opłacenia w kasie urzędu lub przelewem bankowym. Z potwierdzeniem dokonania opłaty po surowiec będzie się można zgłaszać do punktów, które prowadzą Sławomir Stepaniuk w Zadębcach i Tomasz Olszak w Mołodiatyczach.

- Jeśli węgla zabraknie w jednym ze wskazanych składów, będzie go można odebrać w drugim, a po całkowitym wyczerpaniu surowca, jeśli zajdzie taka potrzeba, zamówimy kolejne dostawy- zapowiada Paweł Lipski.

Jednocześnie przypomina, że zbierane od mieszkańców do 10 listopada dane na temat zapotrzebowania na węgiel miały charakter wyłącznie informacyjny i nawet po terminie można złożyć wniosek o jego zakup.

Termin pierwszej dostawy nie jest jeszcze znany, a dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Gminy Trzeszczany.

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa