Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Informujemy, że od 18.11.2022 r. mieszkańcy Gminy Trzeszczany mogą składać wnioski
na zakup węgla po preferencyjnych cenach. Wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać:

  • w formie papierowej bezpośrednio  w sekretariacie Urzędu Gminy Trzeszczany, Trzeszczany Pierwsze 194, 22-554 Trzeszczany lub pocztą,
  • drogą elektroniczną przez e-PUAP (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym)

Węgiel w preferencyjnej cenie  będą mogły zakupić osoby, które:

1. są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego,

2. złożą wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

3. nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony w roku 2022 oraz 1,5 tony
w 2023 roku. 

Zakup węgla będzie się odbywał w II transzach:

I transza - 1,5 tony - do dnia 31 grudnia 2022 roku,

II transza - 1,5 tony - od dnia 1 stycznia 2023 roku.

W przypadku drugiej transzy nowe wnioski będą przyjmowane od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Cena węgla dla naszych mieszkańców nie może przekroczyć 2000,00 zł. Ostateczna cena uzależniona będzie od kosztów transportu zakupionego węgla na teren Gminy Trzeszczany z miejsca jego składowania wskazanego przez dostawcę na terytorium Polski, z tym zastrzeżeniem, że cena sprzedaży dla mieszkańców zgodnie z przytoczoną ustawą nie może przekroczyć kwoty wskazanej powyżej.

UWAGA: Do ceny węgla nie wlicza się kosztów transportu węgla, z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.  Koszt transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosić będzie mieszkaniec.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w zakresie miejsc możliwości odbioru zakupionego węgla, Gmina Trzeszczany realizuje sprzedaż w porozumieniu z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy, którzy posiadają odpowiednią infrastrukturę niezbędną do sprawnej i zgodnej z oczekiwaniami dystrybucji.

Na terenie Gminy Trzeszczany zakupiony  węgiel będzie możliwy do odbioru w miejscowości Zadębce (Usługi Transportowe Handel Art. Rolno – Przemysłowymi Stepaniuk Sławomirem, Zadębce Kolonia 44, 22-554 Trzeszczany ) oraz Mołodiatycze (P.W. PERFEKT Tomasz Olszak – Oddział Mołodiatycze, Mołodiatycze 154, 22-554 Trzeszczany). Według ustalonych zasad, zakup węgla będzie dokonywany w siedzibie Urzędu Gminy Trzeszczany, gdzie osoby uprawnione otrzymają dowód zakupu (fakturę), którą należy opłacić w kasie Urzędu lub na wskazany rachunek bankowy. Następnie otrzymując odpowiedni dokument z naszej strony, lub przedstawiając dowód opłaty faktury należy dokonać odbioru zakupionego węgla w jednym ze wskazanych składów. W przypadku wyczerpania asortymentu w jednym ze wskazanych składów, będzie możliwy jego odbiór w drugim składzie. Po całkowitym wyczerpaniu asortymentu, dokonamy kolejnych zamówień, oczywiście jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Sprzedaż węgla będzie realizowana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

Jednocześnie ponownie informujemy, że zbierane do 10.11.2022 r. zapotrzebowanie  na preferencyjny zakup węgla miało jedynie charakter informacyjny w celu uzyskania szacunkowej wartości w tym zakresie i nie jest informacją prawdziwą, że po upływie tej daty nie można  złożyć wniosku o zakup węgla.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

Na dzień dzisiejszy dokonaliśmy stosownego zgłoszenia zapotrzebowania podmiotowi wprowadzającego węgiel do obrotu i oczekujemy zgodnie z otrzymanymi  wytycznymi na zawarcie stosownej umowy. W Przypadku Gminy Trzeszczany podmiotem tym będzie PGE Paliwa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Krakowie.  

O terminie odbioru węgla oraz innych informacjach w tym zakresie  będziemy informować Państwa  na bieżąco.  

                                                                            Z poważaniem

Zastępca Wójta Gminy

Paweł Lipski

 

Dokumenty do pobrania: 

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/