Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Z inicjatywy Wójta Gminy Trzeszczany Pana Stanisława Czarnoty Radni Gminy Trzeszczany w 2022 roku  po raz pierwszy podjęli uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorski, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Uchwała ta pozwoliła właścicielom zabytków, których niemało przecież  na terenie naszej gminy do złożenia wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane. Z takiej możliwości w roku 2022 skorzystała Wspólnota Mieszkaniowa Dworek w Nieledwi Nr 57. Budynek mieszkalny, którym zarządcą jest w/w wspólnota wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Trzeszczany pod numerem 9, jako dwór z 2 połowy XIX wieku.  W marcu 2022 roku w  budynku tym wybuchł pożar, w wyniku którego w znacznym stopniu zniszczeniu uległy połacie dachowe.

Radni Gminy Trzeszczany rozumiejąc trudną sytuację mieszkańców nadpalonego zabytku, obserwując wzrastające ceny materiałów budowlanych oraz zbliżającą się zimę, na ostatniej sesji Rady Gminy  podjęli uchwałę udzielającą pomocy finansowej  w formie dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej Dworek w Nieledwi w wysokości 10 000 zł, na wymianę pokrycia dachu i orynnowania.

W dniu 04.11.2022 r. podpisana została umowa na dofinansowanie prac budowlanych. Termin wykonania zadania, na które udzielono dotacji mija 31 grudnia 2022 r

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/