Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Trzeszczany Pierwsze, dnia 27.10.2022 r.

 WÓJT GMINY TRZESZCZANY

 

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY – DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz.1967), w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi rozpatrzenia wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych zawiadamiam, że nie jest możliwe załatwienie spraw w terminie miesiąca od złożenia wniosku.
Informuję, że wypłata dodatku dla gospodarstw domowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Gmina otrzymuje środki finansowe na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych za pośrednictwem wojewody.
Gmina Trzeszczany, pomimo złożonego zapotrzebowania, nie otrzymała środków pieniężnych od Wojewody Lubelskiego na wypłatę i obsługę dodatku dla gospodarstw domowych. Z uwagi na powyższe przesłanki nie jest możliwa realizacja wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych w terminie jednego miesiąca.
Termin załatwienia w/w sprawy nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Zastępca Wójta

  /-/Paweł Lipski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/