Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Gmina Trzeszczany rozpoczęła podpisywanie umów z mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z dotacji na zakup i montaż instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Potwierdzeniem udziału w projekcie będzie wpłata wkładu własnego, którą można regulować w dwóch ratach.Dzięki wsparciu Unii Europejskiej Gmina Trzeszczany planuje zakup i montaż 159 zestawów kolektorów słonecznych i 97 zestawów instalacji fotowoltaicznych. - Zakładaliśmy, że dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wystarczy na pokrycie maksymalnie do 85 procent kosztów kwalifikowalnych. Po przetargu okazało się jednak, że będą one znacznie wyższe niż wartość kosztorysowa. Przerzucenie większych kosztów na mieszkańców byłoby dla nich zbyt dużym obciążeniem dlatego rada gminy zgodziła się, by podzielić je solidarnie na uczestników projektu i budżet gminy - wyjaśnia wójt gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota.

Ostatecznie realizacja inwestycji ma kosztować ponad 3 miliony 350 tysięcy złotych, z czego około 60 procent będzie stanowić dotacja z RPO WL, a pozostałe 40 procent będzie podzielone równo między budżet gminy i zainteresowanych mieszkańców.
Potwierdzeniem udziału w projekcie będzie podpisanie umów, które odbywa się w pokoju numer 1 Urzędu Gminy Trzeszczany. Kolejnym krokiem będzie uregulowanie wkładu własnego, który w zależności od rodzaju i mocy instalacji waha się od 2,5 do około 5 tysięcy złotych. Cała kwotę można wpłacić jednorazowo albo w dwóch ratach. Pierwszą należy wpłacić do końca października, a drugą do końca stycznia przyszłego roku.

Umowa z firmą, która ma zrealizować tę inwestycję ma być zawarta po podpisaniu umów z wszystkimi uczestnikami projektu, a to ma nastąpić do 31 października. Termin wykonania robót będzie wyznaczony na koniec czerwca 2023 roku.

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/