Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Granty PPGR. Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym


Rozszerzenie katalogu osób uprawionych do ubiegania się o grant na sprzęt komputerowy – GRANTY PPGR


W związku ze zmianami w dokumentacji konkursowej projektu „Granty PPGR” informujemy o wydłużonym terminie składania oświadczeń stanowiących podstawę do złożenia wniosku przez Gminę Trzeszczany.
Termin składania oświadczeń przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie – do 29.10.2021 r.
Zmianie uległy między innymi zapisy w oświadczeniu składanym przez rodzica/ opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. W związku z powyższym rozszerzona została możliwość składania oświadczeń przez osoby zamieszkujące obecnie we wszystkich miejscowościach gminy Trzeszczany.
Obecnie zgodnie ze zmianami osobami uprawionymi o udziału w projekcie są osoby spełniające łącznie następujące warunki:
1) dziecko jest w trakcie nauki szkolnej tj. dzieci od klasy „0” do ukończenia szkoły średniej/technikum;
2) dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
3) dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
4) dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy Trzeszczany, pok. Nr 13 w godzinach 7:30-15:30.

Oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność

Zgoda na przetwarzanie danych

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa