Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

logoPROW

W dniu 07.10.2021 r. Wójt Gminy Trzeszczany Pan Stanisław Czarnota wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią Michaliną Kiecana podpisał umowę z właścicielem firmy Instalatorstwo Sanitarne z Wólki Panieńskiej Panem Krzysztofem Smykiem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przeprowadzonym postepowaniu przetargowym.

Przedmiotem umowy jest budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieledew. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieledew” współfinansowa­nego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 3 600 000,00 zł  brutto.

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa