Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Granty PPGR
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym

Wójt Gminy Trzeszczany zaprasza do udziału w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.
Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
1) sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami
2) ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
3) usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 

Warunkiem niezbędnym udziału w projekcie jest złożenie Oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność, które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę Trzeszczany. Do oświadczenia należy dołączyć Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenia składać mogą rodzice/opiekuni prawni, których dziecko jest członkiem rodziny, krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej /PGR Leopoldów/ i zamieszkiwali w miejscowości Leopoldów. Dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje obecnie w miejscowości Leopoldów.

Termin składania oświadczeń upływa 20 października 2021 r. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy Trzeszczany, pok. Nr 13 w godzinach 7:30-15:30.

Oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego 

Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność

Zgoda na przetwarzanie danych

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa