Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Wójt Gminy Trzeszczany oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego proszą o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2022 roku będą obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Trzeszczany. Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubilaci, osoby im najbliższe lub znajomi.

W celu zgłoszenia wniosku proszę o kontakt z USC Trzeszczany, Trzeszczany Pierwsze 194 pokój nr 3 tel. 84 65 75 059


Wójt Gminy Trzeszczany

/-/ Stanisław Czarnota

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa