Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Gmina Trzeszczany w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizuje Program „Opieka 75+” na rok 2023. Całkowita wartość zadania w 2023 r. wynosi 91 667,00 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania wynosi 55 000,00 zł, udział środków własnych gminy wynosi 36 667,00 zł.
Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki określone w programie oraz do udzielenia pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych, jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Głównym celem usług opiekuńczych jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza oraz zapewnienie – w miarę możliwości ośrodka pomocy społecznej – kontaktów z otoczeniem.

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/