Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Article Index

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie realizowane w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ‘Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 21 listopada 2018r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2019 rok

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich z następującym zapisem §2 „Na przewodniczącego zebrania wyznacza się osobę wskazaną przez Wójta Gminy”

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich z następującym zapisem §2 „Na przewodniczącego zebrania wyznacza się osobe wybrana przez zebranie wiejskie”

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich Gminy Trzeszczany z następującym brzmieniem §2 uchwały „§2 Na przewodniczącego zebrania wyznacza się dotychczasowego sołtysa danego sołectwa”

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Trzeszczany na 2019 rok

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzeszczany na 2019 rok

Głosowanie nad przejęciem protokołu Nr III/2018 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 grudnia 2018r.

Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr II/2018 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 listopada 2018r.

Głosowanie nad porządkiem obrad wraz z zaproponowaną zmianą

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/