Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Article Index

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu Nr XXIX/2021 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 marca 2021 r

rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2020 rok

przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzeszczany w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany za 2020 r.

rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Trzeszczany z wykonania budżetu za 2020 rok

rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Trzeszczany z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany na 2021 rok

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzeszczany na rok szkolny 2021/2022

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzeszczany 

Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

 

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/