Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Datę powstania Trzeszczan trudno jest ustalić. Brak jest jakichkolwiek zapisków, od kiedy ta wieś istnieje i skąd wywodzi się jej nazwa. Prawdopodobnie Trzeszczany istniały jużw dawnych czasach słowiańskich. Według jednej z wielu legend, dawniej Trzeszczany otaczał z trzech stron las, tworząc jakby trzy ściany. Stąd prawdopodobnie miejscowość ta nosiła nazwę Trzyściany. W późniejszym okresie nazwa ta została przekształcona na Trzeszczany.

Wieś położona była w staropolskim powiecie horodelskim. Po raz pierwszy wzmiankowana w źródłach w 1468 roku, kiedy istniała tu już parafia rzymsko-katolicka. Wedle rejestru poborowego z 1472 r. były tu dwa działy uboższej szlachty: Piotra Koszela oraz braci Franciszka (?) i Ziemniaszka. Już wówczas istniały tu 2 karczmy zajezdne. Natomiast według innego rejestru, z 1578, występowało we wsi 5 części szlacheckich (m. in. Łuszczewskich) na 5,75 łana (130,2 ha) gruntów uprawnych.

Wg spisu z 1827 r. wieś liczyła 66 domów oraz 428 mieszkańców; zaś wg spisu z r. 1921 (wówczas w gm. Mołodiatycze) już 155 domów oraz 896 mieszkańców, w tym 80 Żydów i 164 Ukraińców.

W XIX stuleciu funkcjonował tu browar, w 1879 r. produkujący 3.430 wiader piwa.Na początku XX w. Trzeszczany należały do dziedzica Milzeckiego. W 1894 r. Cały majątek zakupił dziedzic Jan Bielski. Przed zakupieniem majątku zajmował się handlem. Po niedługim czasie wykupił herb szlachecki, a później nawet tytuł książęcy. Już w XVIII wieku w Trzeszczanach istniała szkoła.

Obecny neogotycki kościół murowany p.w. Świętej Trójcy i Narodzenia N.M.P. wzniesiono w latach 1913 -1923 wg projektu Stefana Szyllera. Do innych interesujących zabytków architektonicznych, świadczących o bogatej przeszłości gminy, zaliczyć należy zespół pałacowy Bełżeckich z I poł. XIX w. w którego skład wchodzi klasycystyczny pałac w Trzeszczanach, pochodzący z XIX wieku, z oficyną, spichlerzem, stajniami i budynkiem mieszkalnym, usytuowany w rozległym parku krajobrazowym, także z XIX wieku, w stylu angielskim. Zachowały się też pozostałości parku w miejscowości Nieledew z murowanym dworem z drugiej połowy XIX wieku, z oficyną, drewnianą rządcówką i murowaną ziemną lodownią.

Częstym widokiem tych okolic są przydrożne kapliczki, których jest niezliczona ilość. Na uwagę zasługują kapliczki w Bogucicach i w Nieledwi.

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/