Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Trzeszczany

z dnia 20 maja 2024 r.

 

Zawiadamia się mieszkańców wsi Ostrówek, że w dniu 9 czerwca 2024 r. (niedziela) o godz. 11.00  w świetlicy wiejskiej w Ostrówku odbędzie się zebranie wiejskie poświęcone wyborom sołtysa wsi Ostrówek.

 

Proponowany porządek zebrania:

  1.Otwarcie zebrania.

  2.Stwierdzenie prawomocności.

  3.Przyjęcie porządku zebrania.

  4.Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

  5.Przyjęcie rezygnacji dotychczasowego sołtysa przez zebranie wiejskie.

  6.Wystąpienie Wójta Gminy.

  7.Wybory sołtysa:

  - zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej

  - zgłaszanie kandydatów na sołtysa

  - przeprowadzenie wyborów

  - przedstawienie protokołu głosowania.

  8. Wystąpienie Sołtysa wsi.

  9.Sprawy różne – dyskusja.

10.Zakończenie zebrania.


                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                     mgr Aneta Karpiuk

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/