Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję II sesję Rady Gminy Trzeszczany IX kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 14 maja 2024 r. ( wtorek) o godz. 16.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Proponowany porządek obrad:

 1.Otwarcie obrad sesji.

 2.Stwierdzenie prawomocności.

 3.Przyjęcie porządku obrad.

 4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Trzeszczany.

 5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.

 6.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

 7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzeszczany.

 8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Trzeszczany

 9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Trzeszczany za rok 2023

13.Zapytania interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

14.Odpowiedzi na zapytania interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

15.Sprawy różne.

16.Zakończenie obrad.

               Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609)  niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu umożliwienia udziału w pracach organów gminy.

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                             Rady Gminy

                                                                                                               Marek Ryś

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/