Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną LXVI sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 2 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie prawomocności.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Dyskusja na temat przyszłości i formy funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Trzeszczanach.

5. Zamknięcie obrad.


      Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej
w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                           Rady Gminy

                                                                                                     Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/