Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Uprzejmie informuję, że w dniu  30 listopada 2023 r. (czwartek) o godz.9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się wspólne posiedzenie:

1.Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Inicjatyw Społecznych

2.Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego oraz Porządku Publicznego

3.Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

4.Komisji Rewizyjnej
5.Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Proponowany porządek posiedzenia:

 1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

 2.Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla grup odbiorców w ramach zbiorowego
    zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 4.Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.

 5.Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzeszczany w 2024 roku

 6.Projekt budżetu Gminy Trzeszczany na 2024 r.

    - dyskusja i wnioski

 7.Wieloletnia prognoza finansowa na 2024 r.

 8.Dyskusja na temat realizacji zadań z funduszu sołeckiego w 2024 r.
 9.Opracowanie planów pracy Komisji Rady Gminy Trzeszczany na 2024 r.

10.Sprawy różne.
11.Zakończenie posiedzenia.

        Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40,
z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                             Przewodniczący Komisji Budżetu -  Jan Prystupa …………………………..                        

                                                                      

                                             Przewodniczącego Komisji Rolnictwa - Mariusz Folusz ……………………                                                                     

             

                                             Przewodnicząca Komisji Oświaty  - Paulina Drewniak  ….…………………                      

      

                                             Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Panas ……………………….

                                             Przewodnicząca Komisji Skarg – Krystyna Prystupa ………………………..

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/