Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną LX sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu  16 sierpnia 2023 r. (środa) o godz. 8.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji Rady Gminy Trzeszczany.
2.Stwierdzenie prawomocności.

3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej dla Powiatu Hrubieszowskiego

- Dyskusja
- Głosowanie

5.Zamknięcie obrad.

         Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn.zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                         Rady Gminy

                                                                                                   Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/