Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Informuję, że w dniu 17 marca 2023 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi przekazanej przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym pismem
znak: DWST- WPZN.056.12.2023.DC z dnia 28 lutego 2023 r.
4.Przedłożenie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi przekazanej przez Kuratorium
Oświaty w Lublinie Delegatury w Zamościu pismem znak: DZ.1411.2.2023.AP z dnia 28 lutego 2023 r.
5.Przedstawienie skargi z datą wpływu do Urzędu Gminy Trzeszczany 07.03.2023 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi.
6.Przedłożenie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi przekazanej przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatury w Zamościu pismem znak: DZ.1411.9.2022.ABT z dnia 6 września 2022 r.
7.Przedłożenie petycji dotyczącej podjęcia uchwały przeciwko totalitaryzmowi.
8.Sprawy różne.
9.Zakończenie posiedzenia.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodnicząca
Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Krystyna Prystupa

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/