Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 40) zwołuję nadzwyczajną LII sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 3 marca 2023 r. (piątek) o godz. 8.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Ustalenie porządku dziennego obrad.
3.Omówienie sytuacji związanej z zapadnięciem (prawdopodobnie) wyroku sądu skazującego Wójta
   Gminy Trzeszczany oraz niejasności w związku z powyższym

- dyskusja.
4.Zakończenie obrad.

         Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.

z 2023 r. poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                            Rady Gminy

                                                                                                       Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/