Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Trzeszczany Pierwsze, dnia  8.02.2023 r.

        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 40) zwołuję nadzwyczajną LI sesję Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 10 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 8.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Sprawdzenie prawomocności.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
   nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Trzeszczany, Gmina
   Trzeszczany.

5.Dyskusja i głosowanie nad  uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2023 rok.
6.Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

7.Zamknięcie obrad.

         Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.

z 2023 r. poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                         Rady Gminy

                                                                                                   Mariusz Pietnowski

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/