Font size:
Menu
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany
shape
Gmina Trzeszczany
Gmina
Trzeszczany

Informuję, że w dniu 13 października 2022 r. (czwartek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie petycji pana Patryka Król z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
4.Sprawy różne.
5.Zakończenie posiedzenia.

 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 


Przewodnicząca
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Krystyna Prystupa

Swiss Contribution

logoobserwatoriummale

Parafia w Trzeszczanach

ePUAP

PCZK Hrubieszów ostrzeżenia o zagrożeniach

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Powiat Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

mikroporady.pl

Lubelskie

Informacyjna Agencja Samorządowa

https://internet.gov.pl/